Υπηρεσίες

Προσφερόμενες υπηρεσίες:

  •     Μεταφορές
  •     Αποθηκεύσεις
  •     Διανομές
  •     Αμπαλάζ οικοσκευών
  •     Παραλαβές παραδόσεις κατ οικον
  •     Εργασίες - ανυψώσεις με γερανούς, Εργασίες με κλαρκ
  •     Ειδικές μεταφορές ( μηχανήματα σκαπτικά φορτωτές )
  •     Τοπικές μεταφορές
  •     Μεταφορές με ψυγείο και αποθηκεύσεις σε θαλάμους
  •     Αποστόλη εμπορευμάτων και μικροδεματων στο εξωτερικό.